Bit Investment/ June 21, 2018/ Daedalus Wallet, Wallet/ 0 comments

Background

ผู้เขียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของชื่อและโลโกของ Daedalus Wallet แล้วพบว่าทีม IOHK ตั้งชื่อขึ้นมาแท้จริงแล้วมาจากชื่อเทพในนิยายปรัมปราโบราณของกรีก ซึ่งสำหรับผู้เขียนแล้วคิดว่ามันจำยากมาก ในประวัตินั้นบ่งบอกถึง Daedalus เป็นเทพที่มีความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์ ครั้งหนึ่งพระราชาไมนอสซึ่งมีบุตรที่เหมือนอสูรกายตัวเป็นคนหัวเป็นวัว ซึ่งก็คือ Minotaur นั่นเอง ด้วยความที่พระราชาอายจึงให้ Deadalus ออกแบบเขาวงกตเพื่อกักขัง Minotaur ผมจึงได้เข้าใจว่าทำไมโลโกของ Daedalus Wallet จึงมีลักษณะเป็นรูปวัวและข้างในเป็นเขาวงกตนั่นเอง

การใช้งาน

Daedalus Wallet เป็นกระเป็น HD Wallet เหมือน Hardware Wallet ที่ผมเคยแนะนำเพื่อน ๆ เช่น Leder Nano S, KeepKey, หรือ Trezor โดยความหมายของ HD Wallet ย่อมาจาก hierarchical deterministic wallet ตามมาตรฐาน BIP 32 โดยหลักการคือ จะมี Parent Key คอยควบคุม Child Key ในโปรแกรมซึ่งแปลเป็นภาษาบ้าน ๆ คือทำให้เราสามารถสร้างกระเป๋าได้หลาย ๆ ได้ และที่สำคัญ Daedalus Wallet บอกว่าของเค้าสามารถสร้างกระเป๋าได้ไม่จำกัด ในตัว Daedalus ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อกระเป๋าได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้ตามที่แสดงไว้ในวีดิโอ

การสร้างกระเป๋า

วิธีการสร้างกระเป๋าก็เพียงแค่กดปุ๋ม Add wallet แล้ว Software ก็จะให้ตั้งชื่อกระเป๋า หลังจากนั้นผู้ใช้ต้องเลือกต่อว่ากระเป๋านี้จะให้มีรหัสผ่านสำหรับป้องกันการส่งหรือไม่ (Spending Password) ซึ่งจะควบควมว่าทุกครั้งที่มีการส่งจำเป็นจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้ง โดยรหัสผ่านนั้นต้องประกอบไปด้วย อักษรตัวใหญ่ ตัวเล็ก และตัวเลข อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว ยาว 7 ตัวอักษร

หลังจากนั้นก็จะเป็นขึ้นตอนของการจด Recovery Phase ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 12 คำ หลังจากจดแล้วระบบจะถามทวนเราโดยจะเอาคำทั้งหมด 12 คำมาสลับกันไปมาถ้าเราเรียงลำดับถูกก็ยืนยันได้ว่าเราจดตรง ซึ่งส่วนตัวผู้เขียนชอบกระบวนการนี้มากทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจดถูก

การตั้งรหัสป้องกันการส่ง

หากผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันการส่ง สามารถตั้งค่าในกระเป๋านั้นๆ ได้ในภายหลัง โดยเลือกไปที่กระเป๋านั้นแล้วกด Setting ตามรายละเอียดในวีดิโอ

การรับการส่งเงิน

ในการส่งเงินออก หรือรับเงินเข้าผู้เขียนคิดว่า ท่านผู้ใช้ก็คงเรียนรู้ได้ไม่ยากเนื่องจากอินเตอร์เฟซของ Daedalus Wallet ออกแบบมาใช้งานค่อนข้างง่าย หากผู้ใช้ต้องการข้อมูลกระเป๋าสำหรับรับเงิน ให้ไปที่เมนู Receive แล้วก็ก๊อบปี้มาใช้ ในขั้นตอนการส่งก็เพียงแค่ไปที่เมนู Send และวาง Address ปลายทางที่เราต้องการจะส่ง ซึ่งในขั้นตอนนี้หลังจากเราใส่จำนวนที่จะส่งระบบจะคำนวนค่าธรรมเนียมให้โดยเพิ่มขึ้นจากยอดที่เราจะส่ง ในกรณีที่มีการตั้งรหัสผ่านสำหรับป้องกันการส่งก็จะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการทำธุรกรรม

Transaction Assurance Level

หมายถึงระดับของการคอนเฟิร์มธุรกรรมว่ามากหรือน้อย ถ้ายิ่งมากโอกาสของผู้ที่จะโจมตีก็จะยากขึ้นไปด้วยเพราะจะไปสัมพันธ์กับจำนวนเหรียญที่ผู้โจมตีต้องมีสามารถดูรายละเอียดได้ในวิดีโอเหรือเว็บไซต์ของ Cardano ได้ โดยค่ามาตรฐานระบบจะตั้งไว้เบื้องต้นเป็น Normal แต่ผู้ใช้สามารถปรับเป็น Strict ได้ โดยไปที่กระเป๋านั้น ๆ แล้วไปที่ Setting ตรง Transaction Assurance Level ปรับเป็น Strict

การเปลี่ยนชื่อกระเป๋า

หากในภายหลังวัตุประสงค์ในการใช้งานกระเป๋าเปลี่ยนไป ผู้ใช้งานสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อกระเป๋าได้ตลอดเวลา

การกู้คืนกระเป๋าด้วย Recovery Seed

ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ติดตั้ง Daedalus Wallet มีปัญหา ผู้ใช้งานสามารถนำ Recovery Seed ไปกู้คืนได้ โดยขั้นตอนการ Recovery ให้ไปที่ Add Wallet –> เลือก Recovery –> เลือกที่แท๊บ Backup Recovery Phase หลังจากนั้นให้พิมพ์ Recovery Seed หรือ Recovery Phase ทั้ง 12 คำลงไป ทำทุกอย่างเหมือนกับสร้ากระเป๋าใหม่แต่ค่าที่ได้คือเงินเดิมที่มีอยู่จะกลับคืนมา

การลบกระเป๋า

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ กระเป๋านั้นแล้วสามารลบได้โดยไปที่กระเป๋านั้น ๆ เลือก Setting –> เลือก Delete Wallet ระบบจะให้ยืนยันโดยการใส่ชื่อกระเป๋าที่เราต้องการลบ ซึ่งกระบวนการยืนยันนี้ผู้เขียนชอบทีเดียว

การสร้างกระเป๋ากระดาษ (Paper Wallet)

ขั้นตอนแรกให้เลือกกระเป๋าที่ผู้ใช้ต้องการที่จะสร้างกระเป๋ากระดาษ (Paper Wallet) ซึ่งวิธีนี้จะปลอดภัยมากที่สุดแล้ว แต่ความสะดวกน้อยกว่า และมีโอกาสที่กระดาษจะเสียหายด้วยผู้ใช้ต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย หลักการของ Paper Wallet ของ Daedalus นั้นจะแยกกระเป๋าออกมาต่างหากจากกระเป๋าใน Daedalus ชัดเจน ผู้ใช้ไม่สามารถดูยอดเงินได้ จาก Daedalus Walelt ต้องดูจาก Web Explorer เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่กระเป๋าลักษณะนี้เอาไว้ใช้เก็บเป็นหลัก ไม่ได้เอาไว้สำหรับ ใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีกระบวนการที่จะใช้ค่อนข้างลำบาก

เมื่อเลือกกระเป๋าที่ต้องการแล้วให้ผู้ใช้เลือกเมนู Paper Wallet แล้วจะมีรายละเอียดแสดงขึ้นมา ให้เลือก Save PDF file for printing ใน PDF ไฟล์ก็จะมีรายละเอียดของกระเป๋าและตัว Recovery Seed/Phase ซึ่งจะมีทั้งหมด 27 และแตกต่างจาก Recovery See/Phase ที่อยู่ใน Daedalus Wallet โดยระบบจะพิมพ์มาให้ทั้งหมด 18 คำ และด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย ผู้ใช้งานต้องเขียนเองอีก 9 คำ หลังจากนั้นให้เราทดลองอ่าน และลองแสกน QR Code ดูว่าสามารถใช้งานได้ ระบบจะทำการสุ่ม Recovery Seed/Phase ทั้งหมด 27 คำมาให้เราจัดเรียงเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ดำเนินการจดแล้วจริง ๆ

การกู้คืนกระเป๋าด้วย Recovery Seed Paper Wallet

กระบวนการในการกู้คืนกระเป๋าดำเนินการด้วยวิธีเดียวกันกับการกู้คืนด้วย Recover Seed/Phase ปกติ แต่ต้องไปเลือกแท็ป Paper Wallet Certificate หลังจากนั้นก็ให้ใส่ Recovery Seed/Phase หมดทั้ง 27 คำ ส่วนที่เหลือก็ดำเนินการไม่ต่างจากการกู้คืนกระเป๋าแบบปกติครับ

การแลกเหรียญ ADA (ADA Redemption)

ส่วนนี้เพื่อน ๆ ถามกันเข้ามาเยอะมากครับ แต่ผมบอกเลยว่าน้อยคนจะมี คนที่จะมีต้องทันตอนซื้อแรก ๆ เลยครับ หรือไปซื้อต่อเขามาอีกทีซึ่งวิธีการแลกนั้นไม่ยากครับแค่เรามี PDF ไฟล์ก็อัพโหลดเข้าไปใน Daedalus ครับ เอาเป็นว่าถ้าไม่มี PDF ไฟล์ก็ไม่ต้องไปสนใจมันครับ

ปัญหาที่มักเจอ

ผมแนะนำถ้าท่านผู้ใช้ติดปัญหาอะไรให้เข้าไปดูที่เว็บ Deadalus ก่อนในซึ่งใน FAQ จะระบุปัญหาที่พบเจอกันบ่อย ๆ พร้อมวิธีแก้เอาไว้แล้วครับ

 

หวังว่าบทความและวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ นะครับ

Bit

Bit Investment

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.