“ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่เข้ามาทำให้ชีวิตของผู้เขียนมีสีสันอีกครั้ง ด้วยความที่ผู้เขียนมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทำให้มองเห็นอนาคตว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้โลกใบนี้เปลี่ยน ประกอบกับในแง่การลงทุนผู้เขียนได้รับการสอนมาจากผู้ที่เคารพถึงแนวทางการลงทุนในระยะยาว ผู้เขียนจึงได้กลั่นกรองกระบวนการและวิธีคิดในการลงทุนให้เหมาะกับรูปแบบของสินทรัพย์สมัยใหม่และรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับให้ผู้อื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ แต่แนวทางของผู้เขียนไม่ได้เหมาะกับทุกคน เหมาะสำหรับบางคนเท่านั้น

หวังว่าสิ่งที่ผู้เขียนได้ตั้งใจทำจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน”

BitLogo-cir

Bit

Bit Investment


 

ผมสนใจ bitcoin หรือเหรียญดิจิตัลยี่ห้ออื่นๆ ในแง่มุมของการลงทุน และการสร้างรายได้ รวมถึงโอกาสอาชีพใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆ ทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และที่น่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยพยายามจะเข้าใจโอกาส และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงพัฒนาทักษะ ความสามารถพื้นฐาน ในการใช้งานเทคโนโลยีของตัวเอง ที่ผมเรียกว่า “Crypto Basic Skill ” ทักษะเชิงวิชาชีพ และการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต

ปัจจุบัน นอกจากการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ผมยังลุ้นไปกับความพยายามของนักพัฒนา เจ้าของเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเพิ่มคุณค่าการใช้งานเหรียญดิจิตัลให้ตอบโจทย์ชีวิตจริง หรือนำไปใช้ใน Model ทางธุรกิจได้จริงๆ และในรูปแบบที่ง่ายเพียงพอ และปลอดภัยเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดการตอบรับในระดับสากล และเชื่อว่า การมีแหล่งความรู้ที่ดี ที่เสริมทั้งพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี ช่วยสอน แนะนำทักษะ วิธีการใช้งาน และเสริมข้อมูลหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองสำหรับแต่ละบุคคล จะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญต่อการเปิดรับเทคโนโลยี ทำให้คนจำนวนมาก สามารถปรับใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยง ความเสียหาย และข้อผิดพลาดต่างๆ สำหรับผู้ที่มีความสนใจในอนาคต

Pod

Podge


 

“ผู้เขียนเชื่อว่า Technology Blockchainได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งการแง่ของการเงินการลงทุน ผมเชื่อมั่นว่า Crypto-Asset จะกลายเป็นสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ที่จะมีบทบาทอย่างมากในการลดทอนอำนาจระบบการเงินโลกรูปแบบเก่าลง แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องการเวลาที่เหมาะสมในการยอมรับและพิสูจน์ตัวเองจากบริบทโลก และสังคม ดังนั้น ผมจึงให้ความสำคัญกับการศึกษา ค้นคว้า และติดตาม การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเลือกลงทุนแก่ทุกๆคน ที่กำลังมองเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้”

Sun

Sun


 

“ผมผู้หลงไหลโลกของคริปโตและรักในความเป็นอิสระศรัทธาใน Technology Blockchain เริ่มรู้จัก Bitcoin ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2017 จากการฟัง Audiobooks และเชื่อมั่นว่า Blockchain & Cryptocurrency จะมาเปลี่ยนแปลงโลกเขาเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า”

Nat

Nat


 

“เด็กศิลป์ที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีน้อยมากๆๆๆ จนวันหนึ่งเริ่มเรียนรู้เรื่องความสำคัญของเทคโนโลยี มีโอกาสเข้ามาทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ IT และสุดท้ายได้เข้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Digital Marketing ทำให้เห็นมุมมองที่เปิดกว้าง และเห็นความเติบโตของโลกเทคโนโลยี จึงมีความสนใจ และอยากเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นกว่านี้

ขอบคุณที่สนใจในเทคโนโลยี และต้อนรับทุกคนเข้ามาเรียนรู้และค้นพบโลกแห่งเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนด้วยกันนะคะ”

Gik

Gik


 

“เริ่มหลงไหลในเทคโนโลยีบล็อกเชน จากตัวบิทคอยน์ที่ไปทำราคาที่สองหมื่นเหรียญในช่วงปลายปี 2017 จนเริ่มศึกษายังจริงจังและคิดว่าเทคโนโลยี บล็อกเชนยังมีเรื่องที่น่าศึกษาอีกมากมาย และจะคงอยู่กับเราไปอีกนาน บล็อกเชนนี่แหละ จะเป็นเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้”

Lakchai

Lakchai