Category Archives: Daedalus Wallet

Daedalus Wallet กระเป๋าเก็บ Cardano (ADA)

Bit Investment/ June 21, 2018/ Daedalus Wallet, Wallet/ 0 comments

Background ผู้เขียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของชื่อและโลโกของ Daedalus Wallet แล้วพบว่าทีม IOHK ตั้งชื่อขึ้นมาแท้จริงแล้วมาจากชื่อเทพในนิยายปรัมปราโบราณของกรีก ซึ่งสำหรับผู้เขียนแล้วคิดว่ามันจำยากมาก ในประวัตินั้นบ่งบอกถึง Daedalus เป็นเทพที่มีความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์ ครั้งหนึ่งพระราชาไมนอสซึ่งมีบุตรที่เหมือนอสูรกายตัวเป็นคนหัวเป็นวัว ซึ่งก็คือ Minotaur นั่นเอง ด้วยความที่พระราชาอายจึงให้ Deadalus ออกแบบเขาวงกตเพื่อกักขัง Minotaur ผมจึงได้เข้าใจว่าทำไมโลโกของ Daedalus Wallet จึงมีลักษณะเป็นรูปวัวและข้างในเป็นเขาวงกตนั่นเอง การใช้งาน Daedalus Wallet เป็นกระเป็น HD Wallet เหมือน Hardware Wallet ที่ผมเคยแนะนำเพื่อน ๆ เช่น Leder Nano S, KeepKey, หรือ Trezor โดยความหมายของ HD Wallet ย่อมาจาก hierarchical deterministic wallet ตามมาตรฐาน BIP 32 โดยหลักการคือ จะมี Parent Key คอยควบคุม Child Key ในโปรแกรมซึ่งแปลเป็นภาษาบ้าน ๆ คือทำให้เราสามารถสร้างกระเป๋าได้หลาย

Read More