Tag Archives: Cardano

อัพเดต Cardano ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2018

Bit Investment/ June 3, 2018/ วิเคราะห์, เหรียญ และ โทเคน, Cardano(ADA)/ 4 comments

Cardano เป็นเหรียญหนึ่งที่ผู้เขียนชอบเป็นการส่วนตัว เนื่องจากผู้เขียนชอบวิธีคิดของทีม IOHK และในหลาย ๆ เรื่องสร้างขึ้นมาใหม่หมดจาก นักวิจัย นักค้นคว้า และนักวิทยาศาสตร์ ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้แหละที่ทำให้ความเสี่ยงที่ผลงานจะไม่สำเร็จจึงมีอยู่มาก ด้วยเหตุนี้เองผู้เขียนจึงติดตาม Charles Haskinson และ ทีมของ